Serveis

Restauració

La firma dedica especial atenció a la restauració d’edificis i d’elements històrics on la “pulcritud, la metodologia i la paciència són essencials per aconseguir un resultat òptim per als nostres clients. lndex, està acostumada a tractar amb materials fràgils i valuosos. La restauració exigeix un tractament molt acurat i personalitzat en cada un dels seus processos, és per això que disposem de personal específic per aquests tipus de treballs.

Manteniment Integral

Actualment donem cobertura a més de 500 comunitats de propietaris distribuides a tot Catalunya oferint un servei integral a l’edifici les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. L’objectiu de la nostre feina és evitar el deteriorament dels edificis i barris que gestionem.

La nostra tasca consisteix en la conservació, manteniment i reposició de:
- Cobertes
- Façanes interiors / exteriors
- Elements comuns
- lnstal.lacions elèctriques, desguassos, contra-incendis, telecomunicacions, aigua comunitària, etc …
- Aparcaments
MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
L’empresa dóna servei al manteniment, reposició i reparació de voreres, vials, senyalització, mobiliari urbà, etc., a comunitats i administracions públiques de diferents ajuntaments buscant !’eficiència i estètica que el ciutadà es mereix.

Rehabilitació

Oferim un servei integral de rehabilitació i conservació d’edificis amb l’objectiu de satisfer al màxim les necessitats dels nostres clients. Incorporem un sistema de treball que garanteix la qualitat de les nostres obres. Assessorem en els tractaments més adequats i els productes més adients en cada cas. Gestionem els ITE’S (Inspecció tècnica de l’edifici}, oferint el seu desenvolupament a partir de l’elaboració del projecte, informes tècnics i pressupost per a la posterior execució de l’obra, adequada sempre a les normatives vigents. Donem servei a diferents entitats financeres en la recuperació de vivendes per a la posterior venda o lloguer oferint-los una rehabilitació ràpida i econòmica per fer una posada a punt de l’habitatge per a !’entrega al client final.

Impermeabilització

La firma té una àmplia experiència en la impermeabilització, aplicant les tècniques més adients en cada cas concret. Actualment donem cobertura a importants empreses del sector, executant treballs a col·lectors, dipòsits, piscines, basses i cobertes. Tractem habitualment comunitats de propietaris afectades per filtracions en cobertes, patis i aparcaments, donant garantía de les tècniques aplicades.

Obra civil

INDEX, compta amb equips i equipaments necessaris per realitzar aquest tipus d’obres, posant-los a disposició d’administracions o particulars. Amb un equip professional, planifiquem i dirigim els projectes de petita o gran escala, adaptant-nos a les necessitats tècniques segons els projectes. L’empresa aquest últim any ha sigut adjudicataria d’una obra del PLAN E al municipi de Terrassa, de les obres en una zona comunitària amb enjardinament i parc infantil a Sabadell i d’un rocodrom a Parets del Valles.

Obra nova

INDEX, disposa d’amplia experiència en el sector de la construcció/promoció d’habitatges (unifamiliars i plurifamiliars). Dins d’aquest àmbit i a partir del nostre equip professional; assesorem, planifiquem, projectem i dirigim els projectes que ens confien els nostres clients. Aquest últim any !’empresa ha estat adjudicataria de la construcció d’un edifici plurifamiliar, a la Tour de Carol.

Treballs verticals

Amb la finalitat d’optimitzar costos als nostres clients, sempre i quan tècnicament sigui viable, l’empresa opta per executar les obres mitjançant els treballs en altura per tal de reduir al màxim el cost i el temps de la implementació en obra de mitjans auxiliars, com bastides, elevadors, tracktels, etc.

Refugis d’alta muntanya

Ens dediquem a la rehabilitació de Refugis d’alta muntanya. Comptem amb l’equipament necessàri per duur a terme aquesta activitat.